Astmazorg


Uniforme organisatie astmazorg

 

Alle huisartsen van Het Huisartsenteam verlenen astmazorg aan volwassenen conform de zorgstandaard astma. De astmazorg die patiënten krijgen van hun huisarts, wordt afgestemd tussen verschillende zorgverleners waarmee patiënten te maken hebben. In de Zorgrichtlijn astma staat beschreven waaruit de zorg voor de patiënt met astma bestaat en de wijze waarop wij deze organiseren. 

Samenwerken in een zorgketen 

 

Wij organiseren de zorg voor mensen met astma door nauw samen te werken met zorgverleners om ons heen. Op projectmatige wijze beogen wij de kwaliteit van zorg voor patiënten met astma te optimaliseren. De zorgketen bestaat uit de volgende zorgdisciplines: 

  • huisartsen en praktijkondersteuners Het Huisartsenteam
  • longartsen, radiologen en longverpleegkundigen Amphia Ziekenhuis en Bravis Ziekenhuis 
  • diëtisten
  • thuiszorgorganisaties
  • huisartsenlaboratorium star-shl
  • en patiëntenvereniging het Longfonds. Kijk hier voor interessante maandelijkse patiëntbijeenkomsten in Breda en Roosendaal

Projectgroepleden astma

  • Dhr. C. Beukers, huisarts, medisch manager astma/COPD, voorzitter projectgroep astma
  • Dhr. J. van der Moer, huisarts, kaderarts astma en COPD 
  • Mw. S. Schoonen, coördinerend praktijkondersteuner somatiek
  • Mw. S. Hoogedeure, coördinator chronische zorgprogramma's

Meer informatie?

 

Voor meer informatie over de astma activiteiten van Het Huisartsenteam kunt u contact opnemen met Sylvia Hoogedeure, coördinator zorgprogramma's, telefoonnummer 076 5032 658 of s.hoogedeure@hethuisartsenteam.nl.

Gelieve dit e-mailadres niet te gebruiken voor voor het stellen van medische vragen, bestellen van herhaalrecepten en dergelijke. E-mails voor huisartsen worden niet doorgestuurd.