Praktijkgegevens

Niet tevreden?

Het Huisartsenteam streeft naar een hoge kwaliteit van zorg. Het kan echter voorkomen dat u een minder prettige ervaring hebt gehad tijdens een behandeling of wellicht verbeterpunten heeft gezien. Wij waarderen het als u dit kenbaar maakt. Samen kan er dan worden gezocht naar een verbetering of oplossing. Blijft de onvrede, ook na een gesprek, bestaan, dan kunt u een klacht indienen.


Probeer samen met uw huisarts het probleem op te lossen
Voor klachten die betrekking hebben tot (medewerkers van) de huisartspraktijk kunt u terecht bij de huisarts. De huisarts is de medisch eindverantwoordelijke en waardeert het als u de klacht met hem of haar bespreekt. Samen wordt er gezocht naar een oplossing. U kunt de praktijk bellen voor een afspraak of het klachtenformulier invullen. In het tweede geval wordt er contact met u opgenomen.

Hieronder vindt u het klachtenformulier. Na ontvangst van uw klacht neemt de huisartsenpraktijk contact met u op.
-
-
Advies en bijstand door de afdeling Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG)

Als u moeite heeft om uw klacht bespreekbaar te maken, kan de afdeling Informatie- en klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) u helpen. U krijgt informatie over uw rechten en plichten, hulp bij het schrijven van uw brief en wordt eventueel vergezeld tijdens het gesprek met uw huisarts.

Het IKG werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg en is onderdeel van Zorgbelang. In Zuid-Nederland zijn meerdere IKG's. Alle IKG's zijn telefonisch te bereiken via 0900 2437070 (0,10 cent per minuut) of via de website van Zorgbelang Nederland.


Indienen van de klacht bij de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland
Wellicht zijn bovenstaande mogelijkheden niet toepasbaar op u of leiden zij niet tot een passende oplossing. In dat geval kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland. Na ontvangst van uw klacht neemt een medewerker klachtenopvang en klachtenbemiddeling telefonisch contact met u op over de te volgen procedure.


Overige mogelijkheden
Naast bovenstaande mogelijkheden zijn er nog andere instanties waar u terecht kunt met een klacht over uw huisarts, zoals het Medisch Tuchtcollege. Een ander alternatief is de burgerlijke rechter.
Het Huisartsenteam Markt Waarneming
Spoed 0765022333 Praktijk 0765015050
Adres Markt 128
4875 CH Etten-Leur
Kaart
Huisarts(en) B. Bugter
B. van der Heijden
H. van Loon
J. Vos