Wat is goede ouderenzorg?

Om goed te kunnen samenwerken is het van belang dat we een visie hebben op goede ouderenzorg welke aansluit bij de huidige ontwikkelingen in de ouderenzorg:

Goede ouderenzorg is zorg op maat, aansluitend op de wensen en behoeften van de oudere en met oog voor diens maatschappelijke context. Hierbij staat de kwaliteit van leven voorop.


We hebben hierbij drie belangrijke uitgangspunten:

 

1. Kwaliteit van leven
De kwaliteit van leven wordt door meer factoren beïnvloed dan door ziekte. Ouderen vinden het belangrijk (zoveel mogelijk) zelfstandig te kunnen blijven wonen, zelfredzaam te zijn en te kunnen blijven deelnemen aan sociale en familiecontacten.
De zorgverlener besteedt hier aandacht aan en bespreekt met de oudere hoe de verschillende wensen bij de inrichting van de zorg gewogen moeten worden.


2. Eigen regie
Goede ouderenzorg sluit zoveel mogelijk aan bij de wensen, behoeften en verwachtingen van de oudere en diens vermogen tot aanpassing en persoonsgerichte zorg. Als ouderen niet zelf meer kunnen beslissen over belangrijke zaken is het essentieel dat het helder is wie namens hen beslissingen neemt.


3. Participatie in de samenleving
Huisarts, praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige hebben oog voor de sociale omstandigheden, zoals het behouden of mogelijk uitbreiden van een sociaal netwerk en preventie van eenzaamheid.