Praktijkgegevens

Cliëntenraad


Een cliëntenraad draagt zorg voor structurele behartiging van de gezamenlijke cliëntenbelangen. Daarnaast is een cliëntenraad ook bedoeld om de communicatie met en de informatie aan patiënten te verbeteren. Het gaat hierbij om gezamenlijke en dus niet om individuele belangen van patiënten.

Bij Het Huisartsenteam resulteert zich dit in een afstemming tussen de cliëntenraad en de bestuurder over het zorgpakket en de kwaliteit van zorg, zoals die door de verschillende zorgaanbieders geleverd wordt aan patiënten met een chronische aandoening, zoals diabetes type 2, COPD en CVRM. 
In onderstaand filmpje legt dhr. van Weeghel, voormalig voorzitter van de cliëntenraad, uit wat de cliëntenraad van Het Huisartsenteam doet.
Besproken onderwerpen
  De regels rondom het aannemen van patiënten en het beëindigen van zorgverlening aan cliënten.
  Belangrijke wijzigingen binnen onze zorggroep.
  Investeringen van de zorggroep.
  Digitale communicatie. Denk hierbij aan de website, digitale nieuwsbrieven en de patiëntportalen
    waarmee u online bijvoorbeeld een herhaalrecept kunt aanvragen.
  De door ons aangeboden zorg. Deze zorg varieert van behandeling op het gebied van COPD/astma, dabetes en hart- en vaatziekten tot aan kwetsbare ouderen, leefstijl en geestelijke gezondheidszorg.
     

 
Leden cliëntenraad

Voorzitter cliëntenraad        Lid cliËntenraad A. Frijters     
Dhr. R. Soomer (voorzitter)   Mw. A. Frijters    Dhr. F. Simons
                       
Lid cliëntenraad M. van de Ven    
Mw. M. van de Ven   Mw. M. Bloem    Dhr. C. Beukers (huisarts)Contact
Neem via de mail contact op met de cliëntenraad.