Praktijkgegevens

Cliëntenraad


Een cliëntenraad staat voor de gezamenlijke cliëntenbelangen. De cliëntenraad is ook bedoeld om de communicatie met en de informatie aan patiënten te verbeteren. In onderstaand filmpje legt de heer Van Weeghel, voormalig voorzitter van de cliëntenraad, uit wat de cliëntenraad van Het Huisartsenteam doet.
Besproken onderwerpen
  De regels rondom het aannemen van patiënten en het beëindigen van zorgverlening aan cliënten.
  Belangrijke wijzigingen binnen onze zorggroep.
  Investeringen van de zorggroep.
  Digitale communicatie. Denk hierbij aan de website, digitale nieuwsbrieven en de patiëntportalen
    waarmee u online bijvoorbeeld een herhaalrecept kunt aanvragen.
  De door ons aangeboden zorg. Deze zorg varieert van behandeling op het gebied van COPD/astma, dabetes en hart- en vaatziekten tot aan kwetsbare ouderen, leefstijl en geestelijke gezondheidszorg.


Leden 

   
Dhr. R. Soomer   Dhr. F. Simons   Mw. D. Kaanders
Voorzitter   Lid   Lid
         
         
         
   
Mw. M. Bloem   Dhr. D. van Eibergen    Mw. G. van Aken
Lid     Lid   Manager
              
         
         
       
Mw. M. van de Water        
Secretaresse        


Contact

E:secretariaat@hethuisartsenteam.nl