Praktijkgegevens

Geestelijke gezondheidszorg

De functie praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg, ook wel POH-GGZ, wordt binnen Het Huisartsenteam Markt ingevuld door professionals met ruime kennis en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij de behandeling van patiënten met psychische klachten. De POH-GGZ neemt een niet onbelangrijke plaats in binnen de huisartsenpraktijk en kan snel schakelen met de huisartsen en andere zorgverleners binnen en buiten de praktijk.


De POH-GGZ inventariseert en analyseert wat er bij u speelt en bespreekt samen met u de mogelijke vervolgstappen. Ook kan de POH-GGZ in overleg met de huisarts bekijken of u doorverwezen moet worden naar de generalistische basis GGZ of de specialistische GGZ.


Onze POH-GGZ kan u helpen bij:

  • Verhelderen van problemen;
  • Kortdurende behandeling of begeleiding in de huisartsenpraktijk;
  • Het geven van advies over behandeling en verwijzing;
  • Nazorg na behandeling in de GGZ.


Voorbeelden van hulpvragen waarmee u terecht kunt bij onze POH-GGZ:

  • Rouw- en verlieservaringen;
  • Overbelasting/burn-out;
  • Angst- en stemmingsklachten.


Binnen Het Huisartsenteam Markt zijn twee gecertificeerde praktijkondersteuners GGZ werkzaam: Robin de Jager (dinsdag) en Elise Ros (maandag, woensdag en vrijdag).


Afspraak maken en privacy

Uw huisarts kan u doorverwijzen naar de POH-GGZ. Uw afspraak met de POH-GGZ vindt plaats binnen de vertrouwde omgeving van uw eigen huisartspraktijk. Alle gesprekken met de POH-GGZ zijn strikt vertrouwelijk. De POH-GGZ zal alleen met uw huisarts bespreken welke mogelijkheden er voor u zijn en welke doelen u samen wilt bereiken. Aan de gesprekken met de POH-GGZ zijn voor u geen kosten verbonden.

Vragen?
Wilt u meer informatie over de praktijkondersteuner-GGZ? Lees onze folder of vraag uw huisarts om meer informatie.
Het Huisartsenteam Markt Waarneming
Spoed 0765022333 Praktijk 0765015050
Adres Markt 128
4875 CH Etten-Leur
Kaart
Huisarts(en) B. van der Heijden
H. van Loon
J. Vos