Het Huisartsenteam Markt
Waarneming
Spoed 0765022333 Praktijk 0765015050
Adres Markt 128
4875 CH Etten-Leur
Kaart
Huisarts(en) Dhr. B. Bugter
Mw. B. van der Heijden
Dhr. H. van Loon
Dhr. J. Vos

Dokter Vrolijk in de wachtkamer

Zit uw kind ook wel eens zenuwachtig in de wachtkamer? Dit is best logisch. Zij weten niet goed wat er gaat gebeuren tijdens het bezoek aan de huisarts. ‘Dokter Vrolijk’ bereidt kinderen hierop voor op een speelse manier.

In deze kinderboekenserie, geschreven door huisarts Yvonne Maat, krijgen kinderen van 2 tot 6 jaar op een originele manier uitleg over ziek zijn. Zo weet het kind bijvoorbeeld dat het zich bij de dokter moet uitkleden en welke onderzoeken de dokter gaat doen.

Leuk nieuws: de delen ‘Snottebellen’ en ‘Spetterpoep’ vindt u nu in onze wachtkamer!

Huisartsen in opleiding

In onze praktijk werken twee huisartsen in opleiding, te weten dokter Kriegenberg en dokter Buitendijk. Zij zijn beide volwaardige, bevoegde artsen die in een drie-jarige opleiding worden opgeleid tot huisarts. Deze artsen werken minimaal een jaar in onze praktijk. De begeleiding gebeurd door dokter Bugter en dokter Vos.

Wilt u tijdens uw contact met de praktijk niet geholpen worden door één van de huisartsen in opleiding, laat u dat dan even weten?

Nieuwe naam, vertrouwde zorg

Vanaf 1 juli 2018 heeft onze praktijk een nieuwe naam: Het Huisartsenteam Markt.
Ons nieuwe logo ziet u hierboven. De zorg die u van ons gewend bent, blijft hetzelfde. De huisarts waar u bij ingeschreven staat, blijft gewoon uw huisarts. Hierin verandert dus niets. Ook ons telefoonnummer blijft 076-5015050. Onze website is vanaf 1 juli https://markt.hethuisartsenteam.nl.

Nieuwbouw

Niet alleen onze naam wijzigt, ook onze praktijk wordt vernieuwd. Op dit moment zijn we nog druk met de bouw. Eind september hopen we het nieuwe deel in gebruik te nemen. Met deze uitbreiding kunnen we onze patiënten nog betere zorg verlenen aangepast op de kwaliteitseisen en wensen van deze tijd.

Chronische patiënt

Bent u chronische patiënt? Heeft u diabetes (suikerziekte), COPD, Astma, hart- en vaatziekte of een hoge bloeddruk en komt u hiervoor eens of meerdere keren per jaar bij de huisarts en/of praktijkondersteuner, dan verandert er voor u het volgende:

  • De zorg aan patiënten met deze chronische aandoening valt vanaf 1 juli onder de zorggroep Het Huisartsenteam. U merkt hier niet veel van. Uw eigen praktijkondersteuner en huisarts blijven u de vertrouwde zorg en advies geven. Meer informatie over de zorggroep Het Huisartsenteam vindt u op www.hethuisartsenteam.nl
  • Via Star-SHL ontvangt u, indien nodig, een oproep om bloed te laten prikken. Op deze oproep zal onze nieuwe naam vermeld staan. Bloedprikken kan op verschillende locaties van Star-SHL.
  • Voor de patiënten met een hoge bloeddruk of hart- en vaatziekte is de oproep voor bloedprikken nieuw. Voorheen ontving u via de huisarts of praktijkondersteuner een formulier, vanaf 1 juli wordt u automatisch opgeroepen via Star-SHL.

Het team van Het Huisartsenteam Markt kijkt er naar uit om u als patiënt de vertrouwde zorg te
leveren onder een nieuwe naam en in een nieuw uitgebreid pand.