Praktijkgegevens

Niet tevreden?


Ondanks ons streven naar een hoge kwaliteit van zorg en de zorgvuldigheid waarmee door alle zorgverleners binnen Zorggroep Het Huisartsenteam wordt gewerkt, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken, kritiek heeft over de werkwijze of een punt ter verbetering aan ons wilt melden. Wij waarderen het wanneer u ons de gelegenheid geeft van uw klacht te leren en onze organisatie daarmee de kans geeft om de zorg te verbeteren. Wij kunnen dan samen met u zoeken naar een verbetering of oplossing.


Met uw onvrede of klachten kunt u het volgende doen:
Probeer samen met uw zorgverlener het probleem op te lossen  
  Voor klachten die betrekking hebben op de Diabetes, COPD, Hart- en Vaatzorg, GGZ, Ouderenzorg en Stoppen met roken die geleverd wordt door zorgverleners van onze zorggroep - zoals huisartsen, diëtisten, podotherapeuten, pedicures, specialisten ouderengeneeskunde en psychologen - raden wij u aan in eerste instantie in gesprek te gaan met de zorgverlener waar het om gaat. Zij waarderen het als u uw onvrede met hen direct bespreek. Samen kunt u zoeken naar een oplossing. U kunt de zorgverlener bellen voor een afspraak of onderstaand klachtenformulier invullen.   
     
 Indienen klacht volgens klachtenprocedure zorgverlener  
  Het kan zijn dat de eerste stap niet tot een oplossing heeft geleid. In dat geval verwijzen wij u naar de klachtenprocedure van de betreffende zorgverlener, welke te vinden is op diens website.   
     
Ontevreden over onze zorggroep?  
  Alleen als uw klacht betrekking heeft op zorggroep Het Huisartsenteam als organisatie of op een medewerker in loondienst van de zorggroep, dan kunt u uw klachten indienen bij ons. Let wel: dit kan alleen als uw ontevredenheid of verbeterpunt betrekking heeft op Diabetes-, COPD, Hart- en Vaatzorg, GGZ, Ouderenzorg en Stoppen met roken. Is dit het geval, dan kunt u hiervoor telefonisch, schriftelijk of per mail contact opnemen met het secretariaat  
     
Advies en informatie door het Adviespunt Zorgbelang  
  Als u moeite heeft om uw klacht bespreekbaar te maken, kan het Adviespunt Zorgbelang u helpen. U krijgt advies en informatie over uw rechten en plichten. Het Adviespunt werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg en is onderdeel van Zorgbelang. Het Adviespunt is telefonisch te bereiken via 0900 243 70 70 of via de website  
     
Indienen van de klacht bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg  
  Het kan zijn dat bovengenoemde mogelijkheden niet tot een oplossing hebben geleid of in uw geval niet van toepassing zijn. In dat geval kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. Na ontvangst van uw klacht neemt een medewerker klachtenopvang en klachtenbemiddeling telefonisch contact met u op over de te volgen procedure.